Styrelsen IOGT-NTO Lf 91

Styrelsen för
Ordförande Gösta Jansson
Vice ordförande Anna-Lisa Johansson
Kassör Kim Alvelius
Ledamot Herman Siklund
Ledamot Mikaela Holman
Ledamot Paula Zettergren
Ersättare Luljeta Salihu

Adj. sekreterare Ingela Broberg

Revisor Örjan Falegård
Revisor Harald Gabrielsen

Valberedning
Krister Broberg, sammankallande
Ragnar Dehlbom

 

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00