Föräldrar

IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, är en organisation som står på barnens sida. Våra medlemmar är mellan 7 och 14 år gamla och vi arbetar för drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö. Det är fyra viktiga frågor för barn – både nu och i framtiden.

En alkoholfri uppväxt för alla barn är viktigt att kämpa för. Vi anser att alkohol och andra droger skadar både den enskilda människan och samhället. Vi berättar för barnen vad som händer när man använder droger och varför det är farligt. Därmed vill vi ge dem kunskap så att de själva kan ta ställning mot alkohol och andra droger.

Demokrati är aldrig någonting självklart. Den måste erövras av varje generation. I föreningarna är barnen med och fattar beslut. Då tränas de i demokratins spelregler och har lättare att som vuxna engagera sig i samhällsfrågor. Barn och ungdomar med inflytande trivs och utvecklas bättre.

Internationellt arbete är också en viktig del i Junis verksamhet. I föreningarna pratar vi om hur barn i andra länder har det och Junis stödjer barn- och ungdomsverksamhet i Asien, Afrika och Östeuropa. Vi ger barnen där möjlighet till bättre utbildning, rättigheter, lek och fritid. Genom dessa kontakter motverkar vi rasism och fördomar.

Att arbeta med miljöfrågor i föreningarna ser vi som ett sätt att ge barnen hopp och framtidstro. I takt med att polarisarna smälter och fiskarna försvinner ur våra hav känner fler och fler barn och ungdomar oro inför framtiden. Vi vill få dem att förstå att de kan vara med och påverka sin egen framtid och ge dem kunskapen att göra det. Att vi kämpar för en bättre miljö innebär också att vi vill att alla barn ska få växa upp i en trygg närmiljö.

Junis verksamhet

Vår verksamhet blandar roliga och skapande aktiviteter med våra fyra grundfrågor som en röd tråd. Både geografiskt och innehållsmässigt har vi en bred verksamhet – vi gör alltifrån att klättra i berg och dansa till att se spännande filmer och trolla. Den lokala verksamheten sker i juniorföreningen medan våra stora läger samlar barn och ungdomar från olika delar av landet. Detta ger möjlighet till gemenskap och många nya vänner.

Vi har ett antal verksamheter som vi erbjuder där praktiska förutsättningar som lokal, ledarnas kunskaper och vad medlemmarna tycker naturligtvis påverkar vad man genomför i föreningen. Gemensamt för all vår verksamhet är att den alltid ska vara utvecklande, engagerande och rolig. Vanliga verksamheter i Junisföreningar är: Cirkus, disco, sportaktiviteter, filmvisning, sång, dans, läger, äventyr, teater och pyssel.

Bli ledare i Junis!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00