Junis 80

IOGT-NTO:s Juniorförbund "Junis" står för verksamhet där barnen kan vara barn. De värderingar som vi ger barnen i dag bär de med sig när de formar sina egna liv i framtiden.

I Junis värnar vi om drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö. Men framförallt vill vi skapa en meningsfull fritid för barnen, en plattform där lek, skratt, utmaningar och spänning är självklara ingredienser.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00