Språkcafé

SPRÅKCAFÉ
KULTURHUSET SVANEN
Hesseliusgatan 1, Borlänge
0243-135 28  

Välkommen till språkcaféet som IOGT-NTO Borlänge och NBV arrangerar på Hesseliusgatan 1 i Borlänge. Här kommer vi öva svenska och prata om aktuell samhällsinformation.

Tisdagar  14,00-17,00

 

OBSERVERA! Asylsökande behöver ha LMA-kort.

Vad händer på språkcaféet?
Vi har bjudit in asylsökande från olika håll i Borlänge. I vårt café kommer vi bjuda på en enkel fika och dela upp oss i olika grupper runt caféborden. Vid varje bord bör det sitta
minst en svensktalande. Ett temaämne blir det vid varje tillfälle och då pratar man runt det ämnet. Vi har även lite spel och lättläst litteratur som ni gärna får använda er av och tillsammans med våra nya vänner samtala runt.
Ring gärna till vår projektledare Paula om du vill veta mera eller har goda idéer som du vill dela med dig. Paula nås på 0243-135 28.

Välkommen!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00